Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Komerční certifikát pro SSL > Povolené typy domén a jejich ověřování

Povolené typy doménových jmen

  • I.CA vydává komerční certifikáty pro SSL pro všechny typy domén kromě nových gTLD (.company, .bike, .movie, .club apod.)
  • V žádosti o komerční certifikát pro SSL může být pouze jedna doména druhého řádu (ica.cz) a až 9 dalších názvů dnsName (subdomén - www.ica.cz, neco1.ica.cz, neco2.ica.cz)
  • I.CA nepřijímá žádosti o komerční certifikáty pro SSL obsahující IP adresu a název domény se zástupnými znaky, tzv. wildcard doména, např. *.ica.cz

Ověření vlastnictví domény

Ověření vlastnictví domény provádí I.CA na základě kontaktních údajů uvedených ve WHOIS pro doménu, pro kterou byla přijata žádost o SSL certifikát.

Pokud se bude shodovat e-mailová adresa, ze které byla přijata žádost s adresou uvedenou v podepsaném dodatku, ověřuje I.CA ve WHOIS existenci domény a její vlastnictví subjektem.

Bude-li e-mailová adresa, ze které je žádost odeslána odlišná, bude na první e-mail uvedený ve výpisu z WHOIS zaslán e-mail pro potvrzení souhlasu s vydáním certifikátu, e-mail je použit z polí v uvedeném pořadí: registrant (držitel), technical, administrative.

Pokud údaje ve WHOIS uvedeny nebudou, může být zaslán e-mail s žádostí o schválení na adresy admin@<doména>, administrator@<doména>, webmaster@<doména>, hostmaster@<doména>, postmaster@<doména>

Bude-li žádost pro subdoménu, např. Mujweb.seznam.cz a žadatel není vlastníkem domény 2. řádu, tedy seznam.cz, I.CA vyžaduje souhlas majitele domény – je třeba získat Autorizační dokument domény přímo od vlastníka domény seznam.cz.

Registrační autority

v

Novinky

14. 2. 2018 Nové kvalifikované slžuby I.CA - QWAC
Více zde
31. 1. 2018 Počet klientů služby vydávání časových razítek stále roste
Více zde
5. 12. 2017 Kvalifikované certifikáty pro PSD2
Více zde