Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát pre SSL > Povolené typy domén a ich overovanie

Povolené typy doménových mien

  • I.CA vydáva komerčné certifikáty pre SSL pre všetky typy domén okrem nových gTLD (.company, .bike, .movie, .club pod.)
  • V žiadosti o komerčný certifikát pre SSL môže byť iba jedna doména druhého rádu (ica.cz) a až 9 ďalších názvov dnsName (subdomén - www.ica.cz, neco1.ica.cz, neco2.ica.cz)
  • I.CA neprijíma žiadosti o komerčné certifikáty pre SSL obsahujúci IP adresu a názov domény so zástupnými znakmi, tzv. Wildcard doména, napr. * .ica.cz

Overenie vlastníctva domény

Overenie vlastníctva domény vykonáva I.CA na základe kontaktných údajov uvedených vo WHOIS pre doménu, pre ktorú bola prijatá žiadosť o SSL certifikát.

Ak sa bude zhodovať e-mailová adresa, z ktorej bola prijatá žiadosť s adresou uvedenou v podpísanom dodatku, overuje I.CA vo WHOIS existencii domény a jej vlastníctvo subjektom.

Ak bude e-mailová adresa, z ktorej je žiadosť odoslaná odlišná, bude na prvý e-mail uvedený vo výpise z WHOIS zaslaný e-mail pre potvrdenie súhlasu s vydaním certifikátu, e-mail je použitý z polí v uvedenom poradí: registrant (držiteľ), technical, administrative.

Ak údaje vo WHOIS uvedené nebudú, môže byť zaslaný e-mail so žiadosťou o schválenie na adresy admin@<doména>, administrator@<doména>, webmaster@<doména>, hostmaster@<doména>, postmaster@<doména>

Ak bude žiadosť pre subdoménu, napr. Mujweb.seznam.cz a žiadateľ nie je vlastníkom domény 2. rádu, teda seznam.cz, I.CA vyžaduje súhlas majiteľa domény - treba získať Autorizačný dokument domény priamo od vlastníka domény seznam.cz.


Registračné autority

v

Novinky

14.2.2018 Nové kvalifikované služby I.CA - QWAC
Viac tu
5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu