Přeskočit navigační odkazy

Testování certifikátů

Pro zajištění funkčnosti testovacího certifikátu je vždy nezbytné nainstalovat příslušný testovací kořenový certifikát. Instalaci všech aktuálních testovacích kořenových certifikátů I.CA provedete spuštěním aplikace I.CA RootMan .

Testovací certifikáty I.CA

Testovací certifikáty slouží pouze k testování technických vlastností certifikátu. Nelze je použít jako náhradu plnohodnotného certifikátu, neboť vzhledem ke způsobu vydávání těchto certifikátů I.CA negarantuje správnost položek v nich uvedených.

Testovací certifikáty nejsou zveřejňovány na seznamu veřejných certifikátů a není pro ně vydána Certifikační politika. I.CA nenese žádnou odpovědnost za případné škody spojené s využíváním tohoto typu certifikátů.


Získání testovacího certifikátu

Po odeslání online žádosti je testovací certifikát automaticky vydán a odeslán na e-mail žadatele. Po spuštění generátoru žádosti je nejprve zkontrolováno nastavení vašeho PC a prohlížeče. Dále si vyberte jaký typ certifikátů máte zájem testovat.


Testování komerčních certifikátů
Testování kvalifikovaných certifikátů a TWINS

 

Registrační autority

v

Novinky

22.6.2016 ZYNYO B.V. - HOLANDSKO A PEARL APPLICATIONS COMPANY LIMITED – VIETNAM NAŠIMI KLIENTY
Více zde
7.6.2016 Změny ve vydávání certifikátů
Více zde
3.5.2016 OCENĚNÍ ZA REALIZACI PROJEKTU - MOBILESIGN TB
Více zde