Aplikácia I.CA SecomZEP je určená na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) podľa legislatívy Slovenskej republiky vo formátoch CAdES-EPES a CAdES-EPES-T. Podpisovaný dokument a podpis je uložený resp. načítaný do/ z ZEP súboru.

Implementácia elektronického podpisu vyhovuje štandardu CWA 14170 Security requirements for signature creation applications.
Overenie platného podpisu vyhovuje definícii v štandarde CWA General guidlines for electronic signature verification.

Aplikácia využíva:

  • pre vytvorenie podpisu knižnicu ICASignZEP.dll
  • pre overenie podpisu knižnicu ICAVerifyZEP.dll
  • pre prácu s jednotlivými formátmi dokumentov moduly (pluginy) – ICARtfPluginZEP.dll, ICATxtPluginZEP.dll, ICAOfficePluginZEP.dll, ICAPngPluginZEP a ICAPdfPluginZEP.dll

Všetky vyššie uvedené knižnice sú certifikované NBÚ SR.

Aplikácia je určená pre 32 bit. operačné systémy, podporované sú Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.
 

Registrační autority

v

Novinky

6. 3. 2018 Stanovisko Ministerstva vnůtra k používaniu certifikátov pre PSD2
Viac tu
27. 2. 2018 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
14. 2. 2018 Nové kvalifikované služby I.CA - QWAC
Viac tu
6. 11. 2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu