Skip Navigation Links > O nás > Novinky

5.12.2017

Kvalifikované certifikáty pre PSD2

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) sa pripravuje na vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre poskytovateľov platobných služieb v súlade so Smernicou EP a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/65 / ES, 2009/110 / ES a 2013/36 / EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a zrušuje smernica 2007/64 / ES, - Payment Services Directive 2 (PSD 2).

Získanie týchto kvalifikovaných certifikátov bude možné už na prelome tohto roku 2017/2018.

V súvislosti s vydávaním kvalifikovaných certifikátov, pripravuje I.CA tiež službu pre ich overovanie.

Viac informácií nájdete tu .


Registračné autority

v

Novinky

5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu
25.10.2017 Kvalifikované certifikáty I.CA je možné bez obmedzenia používať pre služby e-Governmentu SK
Viac tu