Skip Navigation Links > O nás > Novinky

29.7.2016

Nariadenie eIDAS a zmeny v poskytovaní služieb I.CA Praha, ktoré sú v rámci SR poskytované spoločnosťou DTCA, a.s., Bratislava

Dňa 1. júla 2016 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách č. 910/2014 – skrátene nariadenie eIDAS.

V súvislosti s touto legislatívnou zmenou platí:

I.CA ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb sa podľa nariadenia eIDAS stáva kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb. Kvalifikované certifikáty vydané do  30. 6. 2016 zostávajú platné po celú dobu ich platnosti a stávajú sa kvalifikovanými certifikátmi pre elektronický podpis podľa nariadenia eIDAS. Od 1.7.2016 budú kvalifikované certifikáty vydávané pod označením kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis.

Kvalifikované prostriedky pre vytváranie elektronických podpisov bude I.CA vydávať aj naďalej, konkrétne ide o čipové karty radu Starcos. Iba pomocou kvalifikovaných prostriedkov pre vytváranie elektronických podpisov je možné vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý má právny účinok rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Podľa eIDAS ďalej platí, že kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, vydanom v jednom členskom štáte sa uznáva ako kvalifikovaný elektronický podpis vo všetkých ostatných členských štátoch.

Kvalifikované systémové certifikáty vydané do 30. 6. 2016 zostávajú platné po celú dobu ich platnosti a stávajú sa kvalifikovanými certifikátmi pre elektronickú pečať podľa nariadenia eIDAS. Od 1.7.2016 budú kvalifikované systémové certifikáty vydávané pod označením kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať.

Kvalifikované časové pečiatky zostávajú bezo zmeny a od 1.7.2016 sa stávajú kvalifikovanými elektronickými časovými pečiatkami podľa nariadenia eIDAS.

Zákon č. 215/2002 Z. z., o elektronickom podpise, byl dňa 18. Októbra nahradený zákonom č. 272/2016 Zz., o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).


Zdroj informácií:

Úplné znenie nariadenia eIDAS: https://www.ica.cz/Legislativa-sk


Registračné autority

v

Novinky

6.3.2018 Stanovisko Ministerstva vnůtra k používaniu certifikátov pre PSD2
Viac tu
27.2.2018 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
14.2.2018 Nové kvalifikované služby I.CA - QWAC
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu