Skip Navigation Links > O nás > Rýchle odkazy > Koreňové certifikáty > Koreňové certifikáty v plošnej štruktúre


Spoločnosť První certifikační autorita, a.s. poskytuje certifikačné služby v oblasti vydávania certifikátov v plošnej štruktúre.

Koreňové certifikačné autority sú využité pre vydávanie certifikátov výhradne koncovým používateľom a pre overovanie stavu týchto certifikátov (CRL prípadne OCSP). Tieto certifikačné autority sú využívané v procesoch:

 • kvalifikovaných certifikačných služieb, tzn. vydávanie:
  • kvalifikovaných certifikátov (fyzické osoby),
  • kvalifikovaných systémových certifikátov (fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky štátu),
 • „nekvalifikovaných“ certifikačných služieb (v terminológii I.CA sa všeobecne jedná o komerčné certifikáty), tzn. vydávanie:
  • komerčných certifikátov (fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky štátu) využívaných v oblastiach overovania elektronických podpisov, autentizácie a šifrovanie dát,
  • serverových certifikátov (právnické osoby a organizačné zložky štátu) využívaných v oblastiach overovania elektronických podpisov, autentizácie a šifrovanie dát,
  • Code signing certifikátov (fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky štátu) využívaných v oblasti overovania elektronického podpisu vytvoreného programového vybavenia.

Pre definovanie certifikačných politík jednotlivých typov certifikátov sú využité platné štandardy Európskej únie, vydávané organizáciou European Telecommunications Standards Institute (ETSI), najmä ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 411-3 a ETSI TS 102 042, v prípade SSL certifikátov aj požiadavky CA / Browser Forum.

Pre definovanie profilu certifikátov, vydávaných fyzickým osobám je využitý platný štandard TS 119 412-2, v prípade kvalifikovaných certifikátov potom aj špeciálne rozšírenie.

Selektívne sú využité aj požiadavky uvedené v prípadných draftoch štandardov, ako existujúcich, tak nových.

S ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť I.CA je akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb v Českej republike a Slovenské republike, sú certifikačné služby regulované legislatívou jej týchto štátov, teda aj štandardmi, na ktoré tieto legislatívy odkazujú, najmä ČSN ETSI TS 101 456, respektíve ETSI EN 319 411-2.

Uvedený systém vydávania certifikátov bude následne rozvíjaný takým spôsobom, aby spĺňal požiadavky NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (tzn. eIDAS).

Registračné autority

v

Novinky

5.12.2017 Kvalifikované certifikáty pre PSD2
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu
25.10.2017 Kvalifikované certifikáty I.CA je možné bez obmedzenia používať pre služby e-Governmentu SK
Viac tu