Skip Navigation Links > O nás > Rychlé odkazy > Kořenové certifikáty I.CA > Kořenové certifikáty v plošné struktuře


Společnost První certifikační autorita, a.s. poskytuje certifikační služby v oblasti vydávání certifikátů v plošné struktuře.

Kořenové certifikační autority jsou využity pro vydávání certifikátů výhradně koncovým uživatelům a pro ověřování stavu těchto certifikátů (CRL a OCSP). Tyto certifikační autority jsou využívány v procesech:

 • kvalifikovaných certifikačních služeb, tzn. vydávání:
  • kvalifikovaných certifikátů (fyzické osoby),
  • kvalifikovaných systémových certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu),
 • „nekvalifikovaných“ certifikačních služeb (v terminologii I.CA se obecně jedná o komerční certifikáty), tzn. vydávání: komerčních certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a
  • organizační složky státu) využívaných v oblastech ověřování elektronických podpisů, autentizace a šifrování dat, technologických (komerčních serverových) certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a
  • organizační složky státu) využívaných v oblastech ověřování elektronických podpisů, autentizace a šifrování dat, Code signing certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a
  • organizační složky státu) využívaných v oblasti ověřování elektronického podpisu vytvořeného programového vybavení.

Pro definování certifikačních politik jednotlivých typů certifikátů jsou využity platné standardy Evropské unie, vydávané organizací European Telecommunications Standards Institute (ETSI), zejména ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 411-3 a ETSI TS 102 042.

Pro definování profilu certifikátů, vydávaných fyzickým osobám je využit platný standard TS 119 412-2, v případě kvalifikovaných certifikátů pak i speciální rozšíření.

Selektivně jsou využity i požadavky uvedené v případných draftech standardů, jak stávajících, tak nových.

S ohledem na skutečnost, že společnost První certifikační autorita, a.s., je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a Slovenské republice, jsou certifikační služby regulovány legislativami těchto států, tedy i technickými standardy, na které tyto legislativy odkazují, zejména ČSN ETSI TS 101 456, respektive ETSI EN 319 411-2.

Uvedený systém vydávání certifikátů je rozvíjen takovým způsobem, aby splňoval požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014  ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzn. eIDAS).

Registrační autority

v

Novinky

5. 12. 2017 Kvalifikované certifikáty pro PSD2
Více zde
27. 11. 2017 Kvalifikované certifikáty pro e-Recept
Více zde
9. 11. 2017 Služba QVerify získala ocenění IT projekt roku
Více zde