Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty


Na účely, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu (ČR i SR) využiť kvalifikované certifikáty, ponúkame tzv. komerčné certifikáty. Ich využitie je predovšetkým v oblasti autentizácie a šifrovania dát.


Komerčný certifikát

Technologický (serverový) certifikát

Komerčný certifikát pro SSL

Upozornenie

Od 7.5.2016 nesmú položky žiadosti o komerčný certifikát obsahovať nižšie uvedené naplnenie. Ak bude žiadosť obsahovať nepovolené naplnenie položiek, I.CA túto žiadosť zamietne a certifikát nevydá.


  • Položka CN (commonName) nesmie obsahovať: doménové meno (napr. www.ica.cz, podpora.ica.cz); IP adresu (napr. 193.86.0.248)
  • Položka SAN (Subject Alternative Name) nesmie obsahovať: dNSName; iPAddress
  • Položka EKU (Extended Key Usage) nesmie obsahovať: anyExtendedKeyUsage; id-kp-serverAuth


Registračné autority

v

Novinky

10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
9.5.2018 Záujem o službu on-line overovania platnosti e-podpise rastie
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu