Skip Navigation Links


„Certifikát instalujete na PC, kde nebyla generována žádost.“

Důvod, proč certifikát nejde nainstalovat a hlásí tuto chybu může být ten, který je uveden v chybové zprávě (pokus o instalaci certifikátu na jiný počítač nebo pod jiným uživatelským přihlášením). Jsou však i další možnosti hlášení této chyby, jako například porušení či ztráta soukromého klíče či změny v uživatelském profilu, které systém vyhodnotil jako změnu systémovou (např. instalace SP, hotfixu nebo nějaké aplikace).
Větší pravděpodobnost pro tuto druhou příčinu je tehdy, když mezi žádostí o certifikát a pokusem o jeho instalaci uplyne delší doba. Při generování žádosti o certifikát se vygeneruje i soukromý klíč, který systém uloží do uživatelského profilu. Při instalaci certifikátu se musí certifikát svázat s tímto privátním klíčem; pokud ho systém nenajde nebo je porušen, vydá právě tuto chybovou zprávu.

Řešení:
Pro instalaci certifikátu použijte soubor s příponou *.der (číslo_certifikátu.der - Otevřít - OK - tlačítko Nainstalovat certifikát označte Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti - tlačítko Procházet. - vyberte úložiště Osobní - OK - Další - Dokončit - v okně Import proběhl úspěšně klikněte na OK.
Poté si ještě v Internet Exploreru zkontrolujte, zda je certifikát skutečně v úložišti Osobní: Spustit Internet Explorer - Nástroje - Možnosti Internetu. - Obsah - Certifikáty - v úložišti Osobní by měl být nový certifikát vidět, když na něj kliknete - tlačítko Zobrazit - Podrobnosti - vidíte informace o vašem certifikátu.
Pokud se certifikát neuloží do úložiště Osobní (ale např. mezi Ostatní), znamená to, že se nenašel soukromý klíč k instalovanému certifikátu a systém se tedy domnívá, že neinstalujete certifikát vlastní, ale nějaký cizí a proto ho neuloží do úložiště osobní. Pokud ve Vašem počítači soukromý klíč chybí nebo je poškozen, pak Vám bohužel nezbývá nic jiného než si podat novou žádost o certifikát.
 

Registrační autority

v

Novinky

11. 4. 2018 Odborná konference I.CA
Více zde
6. 3. 2018 Stanovisko Ministerstva vnitra k používání certifikátů pro PSD2
Více zde
27. 2. 2018 Kvalifikované certifikáty pro PSD2
Více zde