Přeskočit navigační odkazy > O nás > Rychlé odkazy > Získat elektronický podpis

Kvalifikované a komerční certifikáty

Dne 15.6.2016 dochází na straně společnosti První certifikační autorita, a.s. k interním změnám, a proto bude možné akceptovat pouze takové žádosti o certifikát, které byly vygenerovány po datu 15.6.2016. Více informací .


Kvalifikované certifikáty
Dne 1. července 2016 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS. I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. V souvislosti s novou legislativou dochází k těmto změnám (odkaz na aktualitu z 29.6.). Stávající zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, bude nahrazen zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (v současné době v legislativním procesu). Zde si můžete vybrat z jednotlivých variant, případně kombinaci s HW, které jsou upraveny podle legislativních požadavků jednotlivých států.

Česká republika a EU

 

Slovenská republika

 
Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis
Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis
Systémový certifikát
Kvalifikovaný certifikát pro ePečeť
Kvalifikovaný certifikát pro ÚOZI
   
Kvalifikovaný certifikát do eOP
   

Zvýhodněné balíčky služeb zahrnují kromě certifikátu i hardwarové vybavení

Twins
ZEP komplet
Twins do eOP
   
I.CA Premium

 

Komerční       certifikáty
Pro účely, kde nelze s ohledem na platnou legislativu (ČR i SR) využít kvalifikované certifikáty, nabízíme tzv. komerční certifikáty. Jejich využití je především v oblasti autentizace a šifrování dat.

Komerční certifikát
Technologický (serverový) certifikát
Komerční certifikát do eOP
   

Registrační autority

v

Novinky

29.6.2016 Nařízení eIDAS a změny v poskytování služeb I.CA
Více zde
22.6.2016 ZYNYO B.V. - HOLANDSKO A PEARL APPLICATIONS COMPANY LIMITED – VIETNAM NAŠIMI KLIENTY
Více zde
7.6.2016 Změny ve vydávání certifikátů
Více zde