Přeskočit navigační odkazy > O nás > Rychlé odkazy > Získat elektronický podpis

Kvalifikované a komerční certifikáty


Kvalifikované certifikáty
Dne 1. července 2016 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS. I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. V souvislosti s novou legislativou dochází k těmto změnám 

Česká republika a EU

 

Slovenská republika

 
Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis
Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis
Systémový certifikát
Kvalifikovaný certifikát pro ePečeť
Kvalifikovaný certifikát pro ÚOZI
   
Kvalifikovaný certifikát do eOP
   

Zvýhodněné balíčky služeb zahrnují kromě certifikátu i hardwarové vybavení

Twins
ZEP komplet
Twins do eOP
   
I.CA Premium

 

Komerční       certifikáty
Pro účely, kde nelze s ohledem na platnou legislativu (ČR i SR) využít kvalifikované certifikáty, nabízíme tzv. komerční certifikáty. Jejich využití je především v oblasti autentizace a šifrování dat.

Komerční certifikát
Technologický (serverový) certifikát
Komerční certifikát do eOP
   

Registrační autority

v

Novinky

19.9.2016 Nový zákon č. 297/2016 Sb.
Více zde
19.9.2016 Dopad zákona č. 297/2016 Sb. na vydávání prvotních certifikátů – kopírování osobních dokladů
Více zde
6.9.2016 eIDAS - ANALÝZA KOMPATIBILITY
Více zde